شناسۀ نشریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1397


سرمقاله

دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 5-6

ابوالقاسم مقیمی حاجی


پیام تسلیت

دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 4-4


بازشناسی هویت و وثاقت غیاث بن ابراهیم

دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 5-32

سید موسی شبیری زنجانی


اعتبار سنجی توثیقات و تضعیفات رجالیان

دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 31-54

محمد محمدی قائنی


پیشفرض‌های تحلیل توصیفات رجالی؛مطالعۀ موردی اعتبار کافی

دوره 2، شماره 1، 1398، صفحه 31-50

سید علیرضا حسینی شیرازی؛ عباس مفید


دلالت منصب وکالت از معصوم بر وثاقت

دوره 3، شماره 1، 1399، صفحه 41-76

سید محمد جواد شبیری زنجانی


بازخوانی وثاقت عبدالأعلی

دوره 1، شماره 1، 1397، صفحه 55-91

* غلامرضا احسنی آرانی


نسخه‌شناسی «کتاب الحجّ» معاویة بن عمار در پرتوی بخش‌هایی تازه‌یاب از آن

دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 69-110

سید محمد صادق رضوی؛ علی اکبر دهقانی اشکذری


واکاوی مبانی و رویکردهای رجالی آیت‌الله هاشمی شاهرودی

دوره 4، شماره 4، 1400، صفحه 73-92

عباس خورشیدی فرد؛ مهدی غلامعلی