اعتبار سنجی توثیقات و تضعیفات رجالیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس درس خارج حوزه علمیه قم

چکیده

شناسایی أحوال راویان از حیث وثاقت و ضعف، وابسته به اقوال رجالیان است. مقاله حاضر به بررسی ارزش قول رجالی در توثیقات و تضعیفات می­پردازد و به اشکالات بحث، به خصوص دو اشکال عدم حجّیّت قول ثقه در موضوعات و حدسی بودن این اِخبار، پاسخ داده و در اثبات این نظر که خبر واحد در موضوعات حجّت است، می‌کوشد. نیز مدعی است در صورت پذیرش اشکالات، قول رجالی را از باب حجّیّت قول خبره می‏توان مدلل کرد و حجیت آن را از باب ظنّ خاص (علمی) اثبات کرد و در این صورت، دیگر نوبت به انسداد صغیر نمی­رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

اعتبار سنجی توثیقات و تضعیفات رجالیان

نویسنده [العربیة]

  • محمد محمدی قائنی
مدرس درس خارج حوزه علمیه قم
چکیده [العربیة]

شناسایی أحوال راویان از حیث وثاقت و ضعف، وابسته به اقوال رجالیان است. مقاله حاضر به بررسی ارزش قول رجالی در توثیقات و تضعیفات می­پردازد و به اشکالات بحث، به خصوص دو اشکال عدم حجّیّت قول ثقه در موضوعات و حدسی بودن این اِخبار، پاسخ داده و در اثبات این نظر که خبر واحد در موضوعات حجّت است، می‌کوشد. نیز مدعی است در صورت پذیرش اشکالات، قول رجالی را از باب حجّیّت قول خبره می‏توان مدلل کرد و حجیت آن را از باب ظنّ خاص (علمی) اثبات کرد و در این صورت، دیگر نوبت به انسداد صغیر نمی­رسد.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • توثیق
  • تضعیف
  • قول رجالی
  • قول خبره
  • امر حسّی
  • امر حدسی

این مقاله به قلم آقای داود عابدی اردکانی از مباحث درس خارج اصول جناب استاد قائینی استخراج و تقریر شده و به تأیید استاد رسیده است.