به نام خداوند لوح و قلم

 

برای تایید اولیه مقاله هزینه ای دریافت نمی شود. پس از تایید اولیه، مبلغ 250,000 تومان بابت داوری و ضمانت انجام تعهدات از نویسنده دریافت می شود.

 

 برای ارسال مقالۀ اصولی روی osoul.mfeb.ir ضربه بزنید.

برای ارسال مقالۀ فقهی روی taejtehad.mfeb.ir ضربه بزنید.

 

جهت دریافت کد شناسایی نویسندگان (کد ارکید) به صورت رایگان این فایل را دانلود نمایید.

 

می توانید با ارسال پیام از طریق ایتا به taejtehad_mfeb@ با دفتر مجله ارتباط بگیرید.

 

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 5، 1401، صفحه 1-208 

ابر واژگان

نشریات مرتبط