بازخوانی وثاقت عبدالأعلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرسه فقهی امام محمد باقر علیه السلام

چکیده

مختلف بودن عناوین یک راوی (توحید مختلفات) سبب پاره­ای معضلات در علم رجال و علم الحدیث شده است. حل این معضل، به شناخت ما از راویان یاری می­رساند و در امر توثیق و تضعیف آنان نقش اساسی دارد.
نویسنده این مقاله، طی دو فصل، با هدف بررسی و تحلیل اختلاف چند عنوان در نام عبدالاعلی، موارد مربوط به این نام را بررسی کرده و بعد از اثبات یکی بودن این عنوان، وثاقت عبدالاعلی را أرزیابی کرده است. او در فصل نخست در باره اتحاد عناوین عبدالاعلی مولی آل سام و عبد الأعلی بن أعین و عبدالأعلی به نحو مطلق، بحث کرده و قرائن متعددی در خصوص اتحاد این عناوین اقامه نموده است و در فصل دوم، هشت شاهد بر اثبات وثاقت عبدالأعلی بن اعین مولی آل سام آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

بازخوانی وثاقت عبدالأعلی

نویسنده [العربیة]

  • غلامرضا احسنی آرانی
چکیده [العربیة]

مختلف بودن عناوین یک راوی (توحید مختلفات) سبب پاره­ای معضلات در علم رجال و علم الحدیث شده است. حل این معضل، به شناخت ما از راویان یاری می­رساند و در امر توثیق و تضعیف آنان نقش اساسی دارد.
نویسنده این مقاله، طی دو فصل، با هدف بررسی و تحلیل اختلاف چند عنوان در نام عبدالاعلی، موارد مربوط به این نام را بررسی کرده و بعد از اثبات یکی بودن این عنوان، وثاقت عبدالاعلی را أرزیابی کرده است. او در فصل نخست در باره اتحاد عناوین عبدالاعلی مولی آل سام و عبد الأعلی بن أعین و عبدالأعلی به نحو مطلق، بحث کرده و قرائن متعددی در خصوص اتحاد این عناوین اقامه نموده است و در فصل دوم، هشت شاهد بر اثبات وثاقت عبدالأعلی بن اعین مولی آل سام آورده است.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • عبد الأعلی
  • عبد الأعلی بن اعین
  • عبد الأعلی مولی آل سام
  • إتحاد راویان