علی‌بن‌محمد‌بن‌قتیبه در آئینه علم رجال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

یکی از راویان قرن سوم که افزون بر نقل روایت‌ها از مشایخ گوناگون در حفظ و نشر آثار و اخبار فقیه و متکلم بزرگ امامیه اثنی‌عشری، فضل‌بن‌شاذان نیشابوری نقش مؤثری داشته، شاگرد وی، علی‌بن‌محمد‌بن‌قتیبه نیشابوری است. اعتبار یا عدم اعتبار این شخصیت در قبول یا عدم قبول روایت‌های بسیاری، اثرگذار است که در فقه، رجال و اعتقادات به کار می‌آیند. در تحقیق پیش‌رو ضمن معرفی تفصیلی این شخصیت و نگاهی به دیدگاه‌های رجالیون، به بررسی راه‌های اثبات وثاقت یا ممدوحیت وی پرداخته و همچنین دو راه جدید برای اثبات اعتبارش ارائه شده است. راه‌های اثبات وثاقت یا ممدوحیت در نوشتار پیش‌رو به این صورت بحث شده است: 1. توصیف‌شدن وی به فاضل در کلام شیخ‌طوسی;؛ 2. اعتماد کشّی بر علی‌بن‌محمد‌بن‌قتیبه یا کثرت روایت کشّی از وی؛ 3. کثرت روایت أحمدبن إدریس از وی (کثرت روایت اجلا)؛ 4. توثیق ضمنی کشّی؛ 5. تصحیح خبر مشتمل بر وی به‌وسیله علامه حلی;؛ 6. شیخ اجازه بودن نسبت به کشّی یا نسبت به دیگران؛ 7. تصحیح شیخ‌صدوق;؛ 8. تأیید وثاقت ابن‌قتیبه به‌وسیله فاضل جزائری، صاحب الحاوی؛ 9. روایت أجلا  از ابن‌قتیبه.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

علی‌بن‌محمد‌بن‌قتیبه در آئینه علم رجال

نویسنده [العربیة]

  • مهدی صاحبی فرد
دانشگاه آزاد تهران مرکز
چکیده [العربیة]

یکی از راویان قرن سوم که افزون بر نقل روایت‌ها از مشایخ گوناگون در حفظ و نشر آثار و اخبار فقیه و متکلم بزرگ امامیه اثنی‌عشری، فضل‌بن‌شاذان نیشابوری نقش مؤثری داشته، شاگرد وی، علی‌بن‌محمد‌بن‌قتیبه نیشابوری است. اعتبار یا عدم اعتبار این شخصیت در قبول یا عدم قبول روایت‌های بسیاری، اثرگذار است که در فقه، رجال و اعتقادات به کار می‌آیند. در تحقیق پیش‌رو ضمن معرفی تفصیلی این شخصیت و نگاهی به دیدگاه‌های رجالیون، به بررسی راه‌های اثبات وثاقت یا ممدوحیت وی پرداخته و همچنین دو راه جدید برای اثبات اعتبارش ارائه شده است. راه‌های اثبات وثاقت یا ممدوحیت در نوشتار پیش‌رو به این صورت بحث شده است: 1. توصیف‌شدن وی به فاضل در کلام شیخ‌طوسی;؛ 2. اعتماد کشّی بر علی‌بن‌محمد‌بن‌قتیبه یا کثرت روایت کشّی از وی؛ 3. کثرت روایت أحمدبن إدریس از وی (کثرت روایت اجلا)؛ 4. توثیق ضمنی کشّی؛ 5. تصحیح خبر مشتمل بر وی به‌وسیله علامه حلی;؛ 6. شیخ اجازه بودن نسبت به کشّی یا نسبت به دیگران؛ 7. تصحیح شیخ‌صدوق;؛ 8. تأیید وثاقت ابن‌قتیبه به‌وسیله فاضل جزائری، صاحب الحاوی؛ 9. روایت أجلا  از ابن‌قتیبه.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • علی‌بن‌محمد‌بن‌قتیبه
  • وثاقت
  • علم رجال
  • فضل‌بن‌شاذان
  • مدح