تفسیر عبارة العُدّة فی أحادیث العامّة

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دس خارج حوزه علمیه قم

چکیده

خضع موضوع شروط وثاقة الرواة لبحث و دراسة معمقتین. أحد الفروع المنبثقة عن هذا المبحث، اعتبار ووثاقة رواة العامة (أهل السنّة). و فی هذا السیاق تضاربت الآراء واختلفت حول إحدى فقرات کتاب العدّة فی الأصول للشیخ الطوسی٬ یقول مطلع هذه الفقرة: «امّا العدالة المراعاة فی ترجیح أحد الخبرین علی الآخر فهی أن یکون الراوی معتقداً للحقّ مستبصراً، ثقة فی دینه، متحرّجاً من الکذب، غیر متّهم فیما یرویه...». وفی ضوء تحلیل هذه الفقرة تم الاستدلال لوثاقة رواة العامة مثل حفص بن غیاث، غیاث بن کلوب، نوح بن دراج و السکونی. یقوم المقال الحالی بتفکیک عبارات هذه الفقرة ثم یحلّل الآراء بشأنها و یقیّم مختلف أبعاد الموضوع.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

تفسیر عبارت کتاب عدّ‌ه پیرامون احادیث عامه

نویسنده [العربیة]

  • سید محمد جواد شبیری زنجانی
استاد دس خارج حوزه علمیه قم
چکیده [العربیة]

موضوع شروط وثاقت راویان مورد بحث و پژوهش ژرف قرار گرفته است. یکی از شاخه‌های پژوهشی که از این مبحث منشعب می‌شود بحث اعتبار و وثاقت راویان اهل سنت است. در همین زمینه آراء مختلف و نظریات متعارضی در خصوص یکی از بندهای کتاب عدّه‌ شیخ طوسی ارائه شده است. آغاز این بند چنین است: «عدالتی که در ترجیح یکی از دو خبر بر دیگری مورد نظر است آن است که راوی معتقد به حق باشد و صاحب بصیرت بوده و در دینش مورد اعتماد باشد و از دروغ و کذب اجتناب کند و در آنچه روایت می‌کند مورد اتهام نباشد...». در پرتو تحلیل این بند از کتاب عدّه وثاقت راویان سنی همچون حفص بن غیاث، غیاث بن کلوب، نوح بن دراج و سکونی اثبات می‌گردد. مقاله حاضر به تفکیک عبارات این بند از کتاب عدّه می‌پردازد و سپس نظرات و آراء مطرح شده در خصوص آن را مورد تحلیل قرار می‌دهد و ابعاد مختلف این موضوع را به داوری می‌نشیند.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • وثاقت
  • راوی سنی
  • عدّه
  • شیخ طوسی