دراسة مقارنة بین حجیة الموقوفات و المضمرات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس سطح حوزه علمیه قم

چکیده

«الموقوفات» و «المضمرات» صنفان من الروایات یشترکان فی عدم تصریحهما باسم إمام أو معصوم، ولهذا صار أمر إسناد هاتین الطائفتین إلی المعصومین: محلاً للتردید والکلام! هذه المقالة قد تصدّت لتناول هذا الأمر وإثبات صحة هذا الاستناد فی المضمرات بوجوه مختلفة وبتقاریب شتی، دون الموقوفات؛ لقصور الوجوه عن إثباتها.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

پژوهشی تطبیقی میان حجیت موقوفات و مضمرات

نویسنده [العربیة]

  • محمد عرب محفوظی
مدرس سطح حوزه علمیه قم
چکیده [العربیة]

«موقوفات» و «مضمرات» دو گونه از روایات هستند که در عدم تصریح به نام امام یا معصوم اشتراک دارند و از این روی اسناد این دو گونه روایت به معصومین مورد تردید و بحث و نظر قرار گرفته است. این مقاله به واکاوی این موضوع پرداخته است و با دلایل مختلف ثابت نموده است که این اسناد در مضمرات صحیح است، اما در موقوفات این طور نیست و ادله موجود توان اثبات این استناد را ندارد.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • موقوف
  • روایت موقوفه
  • مضمر
  • روایت مضمره
  • حجیت