یزید کناسی در آوردگاه توثیق وتضعیف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم و مدرس سطوح عالی حوزوی.

چکیده

گاه به دلایلی شناسایی برخی راویان، نیازمند تحقیق و کنکاش بسیار است. یزید کناسی از این دست افراد است که روایات زیادی در کتب حدیثی شیعه ندارد؛ اما روایاتش مورد فتوا، مفصل و دارای آثار در فقه است.
در این نوشتار ضمن ارزیابی اتّحاد نام یزید کناسی با ابوخالد قمّاط و ابوخالد کابلی و برید‌بن‌‌معاویه، نکات پژوهشی متعددی دربارۀ راه‌های اثبات اتّحاد و تعدد بیان شده است. برای اثبات وثاقت کناسی به هفت دلیلِ اتّحاد مانند وقوع در روایات مورد فتوا، کثرت نقل أجلّا از او و قاعدۀ مشاهیر استناد شده است. ضمیمۀ این دلایل به یکدیگر، وثاقت یزید کناسی را اثبات می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [العربیة]

یزید الکناسی فی معرض التوثیق والتضعیف

نویسنده [العربیة]

 • رضا اسکندری
دانش پژوه سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم و مدرس سطوح عالی حوزوی.
چکیده [العربیة]

قد تحتاج مسألة معرفة بعض الرواة أحیاناً إلى التحقیق والغور الکثیر ویزید الکناسی رغم أنه من الذین لیست لهم روایات کثیرة فی الکتب الحدیثیّة الشیعیّة ولکن روایاته أصبحت ذات آثار و تفاصیل فقهیة و مستندة للفتوی. وجرى البیان فی هذه المقالة وضمن تقییم عملیة إتحاد إسم یزید الکناسی مع أبی‌خالد القماط وأبی‌خالد الکابلی وبرید‌بن‌معاویة عن نقاط تحقیقیة وبحثیّة متعددة حول طرق وأسالیب إثبات عملیة الاتحاد والتعدد. وتمّ الاستناد فی إثبات وثاقة الکناسی إلى سبعة أدلة للاتحاد من قبیل الوقوع فی الروایات الخاصة فی مورد الفتوى، وکثرة نقل الأجلّاء منه وقاعدة المشاهیر و یسفر ضمّ تلک الأدلة بعضها إلی  البعض الآخر عن وثاقة یزید الکناسی. 

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • یزید الکناسی
 • إتحاد الرواة
 • قاعدة کثرة نقل الأجلّاء
 • قاعدة المشاهیر
 • روایات مورد الفتوى

این مقاله تقریر نویسندۀ محترم از دروس فقه استاد سیدمحمدجواد شبیری است که توسط مجله بازنویسی و ویرایش شده و به تأیید استاد رسیده است.

 1. ابن أبی زینب، محمد‌بن‌‌ابراهیم، الغیبة، علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق، چ 1، [بی‌تا].
 2. ابن حجر عسقلانی، احمد ‌بن‌‌علی، لسان المیزان، بیروت: دار البشائر الاسلامیة، [بی‌تا].
 3. ابن حجر عسقلانی، احمد ‌بن‌‌علی، تبصیر المنتبۀ بتحریر المشتبه، بیروت: المکتبة العلمیة، [بی‌تا].
 4. ابن شهرآشوب، محمد‌بن‌‌علی، مناقب آل ابی‌طالب:، قم: انتشارات علامه، چ1، 1379ق.
 5. ابن ماکولا، علی‌بن‌‌هبۀ الله، الاکمال فی رفع الارتیاب عن المؤتلف و المختلف فی الاسماء و الکنی و الانساب، بیروت: دار الکتب العلمیة، [بی‌تا].
 6. برقى، احمد‌بن‌‌محمد، رجال البرقی، تهران:انتشارات دانشگاه تهران، چ1، 1342 ش.
 7. ابن داود حلی، حسن‌بن‌‌على، رجال ابن‌داود، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چ1، 1342 ش.
 8. حلی، حسن‌بن‌‌یوسف، خلاصة الأقوال فی معرفة احوال الرجال، نجف: منشورات المطبعة الحیدریة، چ2، 1381ق.
 9. خویی، ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، قم: موسسة احیاء آثار الامام الخوئی، چ1، 1418ق.
 10. خویی، ابوالقاسم، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، قم:‌ منشورات مدینة العلم، بیروت: دار الزهراء للطباعة و النشر و التوزیع، چ 1، [بی‌تا].
 11. دارقطنی، علی‌بن‌‌عمر، المؤتلف و المختلف، بیروت: دار الغرب الاسلامی، چ1، [بی‌تا].
 12. شوشتری، محمدتقی، قاموس الرجال، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ1، [بی‌تا].
 13. صدوق، محمد‌بن‌‌على، من لا یحضره الفقیه، علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چ2، 1413ق.
 14. طبری، محمد‌بن‌‌جریر، دلائل الامامة، قم: بعثت، چ1، 1413 ق.
 15. طوسی، محمد‌بن‌‌حسن، اختیار معرفة الرجال، حسن مصطفوی، مشهد: مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، چ1، 1409ق.
 16. طوسی، محمد‌بن‌‌حسن، تهذیب الاحکام فی شرح المقنعة، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چ4، 1407ق.
 17. طوسى، محمد‌بن‌‌حسن، رجال الطوسی، جواد قیومی اصفهانی، قم: موسسه النشر الاسلامی، چ3، 1373ش.
 18. طوسی، محمد‌بن‌‌حسن، الفهرست، سید محمد صادق آل بحر العلوم، نجف: المکتبة الرضویة، چ1، [بی‌تا].
 19. کلینی، محمد‌بن‌‌یعقوب، الکافی، علی اکبر غفاری، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چ4، 1407ق.
 20. مرتضی زبیدی، محمد‌بن‌‌محمد، تاج العروس من جواهر القاموس، علی شیری، بیروت: دارالفکر، چ1، 1414ق.
 21. نجاشی، احمد‌بن‌‌علی، رجال النجاشی، سیدموسی شبیری زنجانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، چ 6، 1365ش.