کامل الزیارات و شهادت ابن‌قولویه به وثاقت راویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

ا ز مراجع عظام تقلید

چکیده

در مفاد شهادت ابن‌قولویه به وثاقت راویان کامل الزیارات، سه دیدگاه وثاقت تمام راویان، وثاقت مشایخ بی‌واسطه و عدم دلالت این شهادت بر وثاقت وجود دارد. دیدگاه اول به علت وجود نقض‌های فراوان صحیح نبوده و دیدگاه سوم برخلاف ظاهر کلام ابن‌قولویه است. در نتیجه دیدگاه دوم صحیح بوده و از شهادت ابن‌قولویه، وثاقت مشایخ بی‌واسطه او استفاده می‌شود. باید دانست از مقدمه کامل الزیارت علاوه بر اثبات وثاقت، امامی بودن مشایخ استظهار می‌شود، اما مقدمه دلالتی بر مشهور بودن راویان ندارد. اثبات وثاقت علی‌بن‌حسین سعدآبادی، علی‌بن‌حاتم قزوینی و محمد‌بن‌جعفر رزاز دست‌آورد شهادت ابن‌قولویه در مقدمه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [العربیة]

کامل الزیارة وشهادة ابن قولویه علی وثاقة الرواة

نویسنده [العربیة]

  • سید موسی شبیری زنجانی
ا ز مراجع عظام تقلید
چکیده [العربیة]

فی المراد من شهادة ابن قولویه بوثاقة رواة کتاب «کامل الزیارات» ثلاثة آراء: وثاقة جمیع الرواة، وثاقة المشایخ بلاواسطة، وعدم الدلالة علی الوثاقة. الرأی الأوّل مردود؛ لنقضه بموارد کثیرة، کما أنّ الثالث خلاف ظاهر عبارة ابن قولویه. والحاصل: صحة الرأی الثانی، وأنّ المستفاد من عبارة ابن قولویه وثاقة مشایخه بلاواسطة. ولیُعلم: أنّه یُستظهر من مقدّمة الکتاب أنّ اُولئک المشایخ من ثقات الإمامیة، أمّا دلالتها علی شهرة الرواة فلا. علی هذا یمکن إثبات وثاقة علی بن الحسین السعد آبادی وعلی بن حاتم القزوینی ومحمّد بن جعفر الرزّاز.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

  • ابن قولویه
  • کامل الزیارات
  • التوثیق
  • المشایخ